როუზველი, ნიუ მექსიკო
როუზველი, ნიუ მექსიკო
Roswell, New Mexico