არტური და მალთაზარის შურისძიება
არტური და მალთაზარის შურისძიება
Arthur and the Revenge of Maltazard
არტური და ორი სამყაროს ომი
არტური და ორი სამყაროს ომი
Arthur 3: The War of the Two Worlds