სიტყვები
სიტყვები
The Words
გუჩის სახლი
გუჩის სახლი
House of Gucci
სიყვარული, ქორწილები და სხვა კატასტროფები
სიყვარული, ქორწილები და სხვა კატასტროფები
Love, Weddings & Other Disasters
ბორჯიების ოჯახი
ბორჯიების ოჯახი
The Borgias
ვენეციელი ვაჭარი
ვენეციელი ვაჭარი
The Merchant of Venice
იყო ჯულია
იყო ჯულია
Being Julia
კალასი სამუდამოდ
კალასი სამუდამოდ
Callas Forever
კაცი რკინის ნიღაბში
კაცი რკინის ნიღაბში
The Man in the Iron Mask
მოპარული სილამაზე
მოპარული სილამაზე
Stealing Beauty