რუბი გილმანი, მოზარდი კრაკენი
რუბი გილმანი, მოზარდი კრაკენი
Ruby Gillman, Teenage Kraken
ქალბატონი
ქალბატონი
Madame
უკვე მენატრები
უკვე მენატრები
Miss You Already
ზედმეტი
ზედმეტი
Stowaway
ოცნების ცხენი
ოცნების ცხენი
Dream Horse
უკანასკნელი კადრი
უკანასკნელი კადრი
The Last Shot
შეცვლილი გზები
შეცვლილი გზები
Changing Lanes
დაუჯერებელი რამ
დაუჯერებელი რამ
Unbelievable