რუბი გილმანი, მოზარდი კრაკენი
რუბი გილმანი, მოზარდი კრაკენი
Ruby Gillman, Teenage Kraken
გამოსაშვები საღამო
გამოსაშვები საღამო
Senior Year