ობი-ვან კენობი
ობი-ვან კენობი
Obi-Wan Kenobi
უსასრულო
უსასრულო
უსასრულო
Infinite
ბოლო გამოხედვა
ბოლო გამოხედვა
Last Looks