ჰარლი ქვინი
ჰარლი ქვინი
Harley Quinn
ერთადერთი და განუმეორებელი ივანი
ერთადერთი და განუმეორებელი ივანი
The One and Only Ivan