ზაფხული როცა გავლამაზდი
ზაფხული როცა გავლამაზდი
The Summer I Turned Pretty