ტყიდან მოსული ყაჩაღი
ტყიდან მოსული ყაჩაღი
The Robber Hotzenplotz