სტივ ჯობსი
სტივ ჯობსი
Steve Jobs
გუშინ
გუშინ
Yesterday
მილიონები
მილიონები
Millions
სანაპირო
სანაპირო
The Beach