ადამიანი, რომელიც ტიროდა
ადამიანი, რომელიც ტიროდა
The Man Who Cried