ნაზი ქმნილება (თვინიერი) A Gentle Creature (Кроткая)
ნაზი ქმნილება (თვინიერი) A Gentle Creature (Кроткая)