92 წლის ზაფხული Sommeren '92
92 წლის ზაფხული Sommeren '92