40 დღე და 40 ღამე 40 Days and 40 Nights
40 დღე და 40 ღამე 40 Days and 40 Nights