11.22.63

11.22.63

11.22.63

8.2
11.22.63

ინგლისურის მასწავლებელი დროში უკან მოგზაურობს, რათა თავიდან აიცილოს კენედის მკვლელობა, მაგრამ აღმოაჩენს, რომ იგი თან ერთვის იმ წარსულ ეპოქაში გატარებულ ცხოვრებას.

ფილმის სიუჟეტი:

ინგლისურის მასწავლებელი დროში უკან მოგზაურობს, რათა თავიდან აიცილოს კენედის მკვლელობა, მაგრამ აღმოაჩენს, რომ იგი თან ერთვის იმ წარსულ ეპოქაში გატარებულ ცხოვრებას.

კომენტარები