სიცოცხლე

სიცოცხლე

Life

6.6
სიცოცხლე

საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ექვსკაციან ეკიპაჟს ევალება მარსიდან ნიმუშის შესწავლა, რომელიც შესაძლოა იყოს არამიწიერი სიცოცხლის პირველი მტკიცებულება, რომელიც იმაზე მეტად ინტელექტუალურია, ვიდრე ოდესმე იყო მოსალოდნელი.

ფილმის სიუჟეტი:

საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ექვსკაციან ეკიპაჟს ევალება მარსიდან ნიმუშის შესწავლა, რომელიც შესაძლოა იყოს არამიწიერი სიცოცხლის პირველი მტკიცებულება, რომელიც იმაზე მეტად ინტელექტუალურია, ვიდრე ოდესმე იყო მოსალოდნელი.

კომენტარები